PLATFORM SERVICES

Benefits

Developers know the importance of leveraging APIs and Are you seeking a game-changing solution to propel your platform forward? Bizcuit’s platform services are designed to revolutionize your operations and drive growth. Our comprehensive suite of services offers a multitude of benefits, allowing you to streamline processes, scale effortlessly, and achieve unparalleled success. Unlock the Potential of your Business with Bizcuit’s Platform Services.frameworks to simplify development. At Bizcuit, we understand your needs. We build financial API’s, so you can focus on what you do best.

Speed up integrations

Bizcuit provides access to a well-designed API that is platform independent, highly scalable and evolves by regularly adding functionality. We provide data and service exchange with all banks and accounting systems in The Netherlands. This enables you to quickly connect and focus on what truly matters: enhancing your customer journey and adding value.

Scalable by design

Bizcuit platform is designed for scalability, adopting a built-to-scale approach allowing us to effectively cater to your demands, whether you have a small number of requests or millions. Fully cloud-native, Bizcuit scales with you. As applications continue to expand in size and handle increasingly larger data volumes, the significance of scalability becomes even more critical than it already is. It is imperative to acknowledge the importance of proper scalability in the development of our API’s.

Proven technology

The Bizcuit platform is allready running for six years and serves thousands of business customers in The Netherlands. We take pride in delivering platform services that have undergone rigorous testing and have been proven through extensive real-world usage. With thousands of users relying on our services daily, and hundreds of successful use cases, you can trust that our connectivity is second to none. Through extensive testing, we have diligently identified and resolved edge cases and bugs, ensuring a smooth and reliable experience for our customers.

Committed to compliance

We handle the complexities of regulatory compliance, allowing you to focus on your core business objectives without worrying about legal headaches.
Our commitment to compliance goes beyond mere adherence to requirements set by our regulator, the Dutch National Bank. It is ingrained in the very foundation of our platform services. We employ robust security measures and data protection protocols to keep sensitive information safe. Our digital Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) processes ensure efficiency and compliance.

Ready to unleash your coding superpowers? Our API sandbox is now open for you to do your magic

PLATFORM SERVICES

Voordelen

Ben je op zoek naar een baanbrekende oplossing om jouw platform vooruit te helpen? De platformdiensten van Bizcuit zijn ontworpen om jouw activiteiten te revolutioneren en groei te stimuleren. Onze uitgebreide suite van diensten biedt een veelheid aan voordelen, waardoor je processen kunt stroomlijnen, moeiteloos kunt schalen en ongeëvenaard succes kunt behalen. Ontgrendel het potentieel van jouw bedrijf met de platformdiensten van Bizcuit.

Snellere integraties

Bizcuit biedt toegang tot een goed ontworpen API die platformonafhankelijk is, zeer schaalbaar en evolueert door regelmatig functionaliteit toe te voegen. Wij bieden data- en service exchange met alle banken en boekhoudsystemen in Nederland. Hierdoor kunt je snel verbinding maken en je richten op wat echt belangrijk is: het verbeteren van jouw klantervaring en het toevoegen van waarde.

Schaalbaar design

Het Bizcuit platform is ontworpen met het oog op schaalbaarheid. Door de ‘built-to-scale’ benadering kunnen we effectief voldoen aan jouw eisen, of je nu een klein aantal aanvragen hebt of miljoenen. Volledig cloud-native, schaalt Bizcuit met jou mee. Omdat applicaties steeds groter worden en steeds grotere datavolumes verwerken, wordt het belang van schaalbaarheid nog belangrijker dan het al is. Het is noodzakelijk om het belang van goede schaalbaarheid te erkennen in de ontwikkeling van onze API’s.

Bewezen technologie

Het Bizcuit platform draait al zes jaar en bedient duizenden zakelijke klanten in Nederland. We zijn er trots op dat we platformdiensten leveren die rigoureus zijn getest en zich hebben bewezen door uitgebreid gebruik in de praktijk. Met duizenden gebruikers die dagelijks op onze services vertrouwen en honderden succesvolle use cases, kun je erop vertrouwen dat onze connectiviteit ongeëvenaard is. Door middel van uitgebreide tests hebben we zorgvuldig randgevallen en bugs geïdentificeerd en opgelost, zodat onze klanten kunnen rekenen op een soepele en betrouwbare ervaring.

Toegewijd aan compliance

Wij nemen de complexiteit van naleving van regelgeving voor onze rekening, zodat jij je kunt richten op jouw core business zonder dat je juridische kopzorgen hoeft te hebben.
Onze toewijding aan compliance gaat verder dan alleen het naleven van de eisen van onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het zit ingebakken in het fundament van onze platformdiensten. We gebruiken robuuste beveiligingsmaatregelen en protocollen voor gegevensbescherming om gevoelige informatie veilig te houden. Onze digitale Know Your Customer (KYC) en Anti Money Laundering (AML) processen zorgen voor efficiëntie en naleving.

Klaar om met jouw code skills los te gaan op ons platform? Kom spelen dan spelen in onze API sandbox!