EMBEDDED SERVICES

Developers

Developers know the importance of leveraging APIs and frameworks to simplify development. At Bizcuit, we understand your needs. We build financial API’s, so you can focus on what you do best.

 

Simplify your software development journey and unlock the power of Bizcuit’s platform API. Build valuable services and let us take care of the regulatory stuff while you create remarkable software experiences. Get started today!

u3.jpg

API documentation

Our developer-friendly Bizcuit API abstracts away the tedious and repetitive tasks, allowing you to quickly integrate our partner solutions into your software platform. 

Our API documentation plays a vital role in empowering developers and enabling seamless integration. It serves as a crucial gateway in unlocking the full potential of our API’s and it harnesses its capabilities. Explore our comprehensive documentation and unleash the true potential of your development projects. 

Partner Portal

At Bizcuit we understand that software development can sometimes be a challenging journey. That’s why we’ve created a dedicated Partner Portal to ensure that you never feel stranded or stuck in your development process. It’s your ultimate resource, staffed with professionals who are here to provide expert assistance and guide you through any obstacles you may encounter.

When you hit a roadblock or find yourself grappling with a complex issue, our Partner Portal becomes your safety net. We are a team of dedicated individuals ready to throw you a life jacket and help you navigate through rough waters. We’re here to ensure your success.

Partners will receive access to a dedicated portal that provides them with taylored product support and documentation.

Status Page

we understand the importance of providing reliable and uninterrupted services to our platform users and partners. We are committed to transparency and keeping you informed about the status of all bank connections available through our platform services.

The Bizcuit Status Page serves as a centralized hub where you can access real-time updates on the performance and availability of bank connections. Here, you’ll find valuable insights into any service disruptions, planned maintenance, or other issues that may arise.

Bizcuit get in touch

Contact options

We value your feedback and are here to assist you. Whether you have questions, need technical support, or want to explore partnership opportunities, our dedicated team is ready to help. Reach out to usand we’ll ensure a prompt response to address your inquiries and provide the assistance you need. We’re committed to ensuring your success and building a strong collaborative relationship.

Ready to unleash your coding superpowers? Our API sandbox is now open for you to do your magic

EMBEDDED SERVICES

Developers

Ontwikkelaars weten maar al te goed hoe handig het is om API’s en frameworks te gebruiken om hun ontwikkeling een stuk eenvoudiger te maken. Bij Bizcuit begrijpen we jouw behoeften volledig. Wij zijn er om financiële API’s te bouwen, zodat jij je kunt richten op waar je echt goed in bent.

Met Bizcuit’s platform API kun je jouw softwareontwikkeling vereenvoudigen en de kracht ervan benutten. Je kunt waardevolle diensten bouwen, terwijl wij ons bezighouden met de technische zaken. Zo kun jij geweldige software-ervaringen creëren. Waar wacht je nog op? Begin vandaag nog met Bizcuit!

u3.jpg

API documentation

Bij Bizcuit hebben we een ontwikkelaarsvriendelijke API die het gedoe van vervelende en repeterende taken wegneemt. Hierdoor kun je snel en gemakkelijk onze partner services integreren in jouw softwareplatform.

Onze API-documentatie speelt een belangrijke rol in het ondersteunen van ontwikkelaars en het mogelijk maken van een vlotte integratie. Het is de sleutel die je toegang geeft tot het volledige potentieel van onze API’s, zodat je er optimaal gebruik van kunt maken. Duik in onze uitgebreide documentatie en ontdek het ware potentieel voor jouw software project!

Bizcuit API Documentation

Partner Portal

Bij Bizcuit begrijpen we dat softwareontwikkeling soms behoorlijk uitdagend kan zijn. Daarom hebben we speciaal voor jou een partner portal opgezet. Hier kun je altijd terecht, zodat je nooit vastloopt in je ontwikkelingsproces. Het is dé plek waar je alle informatie vindt die je nodig hebt, en waar professionals voor je klaarstaan om je deskundige hulp te bieden en je door eventuele obstakels te loodsen.

Wanneer je een obstakel tegenkomt of met een ingewikkeld probleem worstelt, dan kun je terrecht bij ons partner portal. Wij zijn een toegewijd team dat je als een reddingsvest toegeworpen krijgt, zodat je kunt navigeren door woelige wateren. Ons doel is om ervoor te zorgen dat jij succesvol bent.

Status Pagina

We begrijpen hoe belangrijk het is om onze platformgebruikers en partners betrouwbare diensten te leveren die nooit downtime kennen.  Via de Status pagina houden je graag op de hoogte van de status van alle koppelingen die beschikbaar zijn via onze platformdiensten.

Onze Bizcuit Statuspagina is dé plek waar je realtime updates kunt vinden over onder andere hoe de bankkoppelingen presteren en of ze beschikbaar zijn. Hier krijg je waardevolle informatie over eventuele problemen, gepland onderhoud of andere issues die we tegenkomen.

Bizcuit get in touch

Contact options

Als je vragen hebt, technische ondersteuning nodig hebt of geïnteresseerd bent in een samenwerking, neem dan contact op met ons. We zullen zo snel mogelijk reageren om al je vragen te beantwoorden en de hulp te bieden die je nodig hebt.

Klaar om met jouw code skills los te gaan op ons platform? Kom dan spelen in onze API sandbox!