Ethical hacking policy

Ondanks onze aandacht voor beveiliging van de gegevens van onze klanten, kan het voorkomen dat er toch een zwakke plek is en er ingebroken wordt. Wij staan positief tegenover het concept van een ethical hacking policy en waarderen het indien op een verantwoorde manier melding wordt gemaakt van kwetsbaarheden in onze software. Als je een zwakke plek in één van onze systemen hebt gevonden horen wij dit graag zodat we zo snel mogelijk maatregelen kunnen treffen. Wij willen graag met je samenwerken om onze klanten en onze systemen beter te kunnen beschermen.

Wij vragen je:

  • Je bevindingen te mailen naar info@bizcuit.nl.
  • Het probleem niet te misbruiken door bijvoorbeeld meer data te downloaden dan nodig is om het lek aan te tonen of gegevens van derden in te kijken, verwijderen of aanpassen.
  • Het probleem niet met anderen te delen totdat het is opgelost en alle vertrouwelijke gegevens die zijn verkregen via het lek direct na bevestiging van de melding te wissen.
  • Geen gebruik te maken van aanvallen op fysieke beveiliging, social engineering, (distributed) denial of service, spam of applicaties van derden en voldoende informatie te geven om het probleem te reproduceren zodat wij het zo snel mogelijk kunnen oplossen. Meestal is het IP-adres of de URL van het getroffen systeem en een omschrijving van de kwetsbaarheid voldoende, maar bij complexere kwetsbaarheden kan meer nodig zijn.

Wat wij beloven:

Wij behandelen je melding met de grootste prioriteit en reageren uiterlijk binnen 3 dagen op je melding met onze beoordeling van de melding en een verwachte datum voor een oplossing. Als je je aan bovenstaande voorwaarden hebt gehouden zullen wij geen juridische stappen tegen je ondernemen betreffende de melding. Wij behandelen je melding vertrouwelijk en zullen je persoonlijke gegevens niet zonder jouw toestemming met derden delen tenzij dat noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen. Wij houden je op de hoogte van de voortgang van het oplossen van het probleem. In berichtgeving over het gemelde probleem zullen wij, indien je dit wenst, je naam vermelden als de ontdekker. Afhankelijk van de impact van de kwetsbaarheid stellen wij een financiële vergoeding (bug bounty) beschikbaar en wij streven er naar om alle problemen zo snel mogelijk op te lossen en wij worden graag betrokken bij een eventuele publicatie over het probleem nadat het is opgelost.