EMBEDDED SERVICES

Embedded Services

Unlock the potential of your Business with Bizcuit’s Embedded Services. Help your customers streamline their finance and accounting processes.
Bizcuit’s Accounting Hub enables seamless exchange of data and documents with any accounting system in The Netherlands (both post and get). Bizcuit’s Banking Hub enables realtime access to bank account information, as well as seamless payment processes. The Document Hub enables instant digitisation of invoices and receipts. Combine the three Hubs to revolutionize your service offering and improve the lives of your clients at scale. Focus on what you do best and empower your developers by connecting our comprehensive cloud-based financial API’s that are easy to connect and well documented.

Bizcuit Embedded Services

Speed up integrations

Bizcuit provides access to a well-designed API that is platform independent, highly scalable and evolves by regularly adding functionality. We provide data and service exchange with all banks and accounting systems in The Netherlands. This enables you to quickly connect and focus on what truly matters: enhancing your customer journey and adding value.

Bizcuit Scalable Design

Scalable by design

Bizcuit platform is designed for scalability, adopting a built-to-scale approach allowing us to effectively cater to your demands, whether you have a small number of requests or millions. Fully cloud-native, Bizcuit scales with you. As applications continue to expand in size and handle increasingly larger data volumes, the significance of scalability becomes even more critical than it already is. It is imperative to acknowledge the importance of proper scalability in the development of our API’s.

Proven technology

The Bizcuit platform is allready running for six years and serves thousands of business customers in The Netherlands. We take pride in delivering platform services that have undergone rigorous testing and have been proven through extensive real-world usage. With thousands of users relying on our services daily, and hundreds of successful use cases, you can trust that our connectivity is second to none. Through extensive testing, we have diligently identified and resolved edge cases and bugs, ensuring a smooth and reliable experience for our customers.

Bizcuit Proven

Committed to compliance

We handle the complexities of regulatory compliance, allowing you to focus on your core business objectives without worrying about legal headaches.
Our commitment to compliance goes beyond mere adherence to requirements set by our regulator, the Dutch National Bank. It is ingrained in the very foundation of our platform services. We employ robust security measures and data protection protocols to keep sensitive information safe. Our digital Know Your Customer (KYC) and Anti Money Laundering (AML) processes ensure efficiency and compliance.

Ready to unleash your coding superpowers? Our API sandbox is now open for you to do your magic

EMBEDDED SERVICES

Embedded Services

Welkom bij Bizcuit Platform Services, waar innovatie samenkomt met  transformatie. We presenteren met trots onze Platform Services dat als de katalysator dient voor bedrijven die hun diensten willen verbeteren en hun accounting processen willen stroomlijnen. Bij Bizcuit begrijpen we de cruciale rol die financiële gegevens spelen in het competitieve landschap van vandaag. Daarom hebben we een reeks services samengesteld die bedrijven in staat stellen om naadloos financiële inzichten te integreren, hun diensten aanbod te verrijken en op weg te gaan naar een reis van operationele evolutie.

Bizcuit Embedded Services -NL

Snellere integraties

Bizcuit biedt toegang tot een goed ontworpen API die platformonafhankelijk is, zeer schaalbaar en evolueert door regelmatig functionaliteit toe te voegen. Wij bieden gegevens- en service-uitwisseling met alle banken en boekhoudsystemen in Nederland. Hierdoor kun je snel een koppeling maken en je richten op wat echt belangrijk is: het verbeteren van jouw customer journey en leveren van toegevoegde waarde.

Bizcuit Scalable Design

Schaalbaar design

Het Bizcuit platform is ontworpen met het oog op schaalbaarheid. Door de ‘built-to-scale’ benadering kunnen we effectief voldoen aan jouw eisen, of je nu een klein aantal aanvragen heeft of miljoenen. Volledig cloud-native, Bizcuit groeit met jou mee! Omdat applicaties steeds complexer worden en steeds grotere datavolumes verwerken, wordt het belang van schaalbaarheid nog belangrijker dan het al is. Het is noodzakelijk om het belang van goede schaalbaarheid mee te nemen in de ontwikkeling van onze API’s.

Bewezen technologie

Het Bizcuit platform draait al zes jaar en bedient duizenden zakelijke klanten in Nederland. We zijn er trots op dat we platformdiensten leveren die rigoureus zijn getest en zich hebben bewezen door uitgebreid gebruik in de praktijk. Met duizenden gebruikers die dagelijks op onze services vertrouwen en honderden succesvolle use cases, kun je erop vertrouwen dat onze connectiviteit ongeëvenaard is. Door middel van uitgebreide tests hebben we zorgvuldig kinderziektes en bugs geïdentificeerd en opgelost, zodat onze klanten kunnen rekenen op een soepele en betrouwbare ervaring. 

Bizcuit Proven

Toewijding aan compliance

Wij nemen de complexiteit van naleving van regelgeving voor onze rekening, zodat jij je kunt richten op jouw core business zonder dat je je  zorgen hoeft te maken over de juridische kopzorgen.
Onze toewijding aan compliance gaat verder dan alleen het naleven van de eisen van onze toezichthouder, De Nederlandsche Bank. Het zit ingebakken in het fundament van onze platformdiensten. We gebruiken robuuste beveiligingsmaatregelen en protocollen voor gegevensbescherming om gevoelige informatie veilig te houden. Onze digitale Know Your Customer (KYC) en Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme  (Wwft) processen zorgen voor efficiëntie en naleving.

Klaar om met jouw code skills los te gaan op ons platform? Kom dan spelen in onze API sandbox!