Core Values

Core values play a very important role in our company ambitions. They are like our friendly compass that shows us the way and creates a welcoming atmosphere. Our core values ensure that we go in the same direction together, with integrity and fun. They are like the secret ingredient for our growth, inspiring and supporting each other. Core values make our company not only great, but super fun and ready for all the cool adventures ahead.

Eager

We are here to empower people to be more productive every day and focus on the things that matter. With energy and passion, we go to work every day to deliver the best and most innovative product for entrepreneurs. We go the extra mile to leverage IT and our platform to connect a complex and distributed landscape of systems into a secure and easy-to-use solution for our customers. We step into our customers’ shoes to understand their situation and experience when using our app and services. We are ambitious, curious and explore new avenues to find the best solutions and continuously improve our platform and services.

Empowered as one

We believe in the power of the team. Bringing different perspectives and ideas together leads to the best results. A strong team places people in their power and allows everyone to be at their best. We provide an environment that is fun, accepting and friendly. We are open to others and curious about their ideas and opinions. We go the extra mile to achieve team results and create and celebrate successes together.

Grow

We grow as a company, as a team and as individuals, both personally and professionally. We believe everyone has untapped potential that can flourish through constant reflection and learning. We create an environment where people feel safe to fail, acknowledge their mistakes and have a growth mindset to learn from them. We encourage giving and receiving feedback so that everyone in the organization can continue to grow. We say that ‘people may fail, but we need to grow.

Kernwaarden

Bij onze bedrijfambities spelen kernwaarden een erg belangrijke rol. Ze zijn als ons vriendelijke kompas dat ons de weg wijst en zorgen voor een gezellige sfeer. Onze kernwaarden zorgen ervoor dat we samen in dezelfde richting gaan, met integriteit en plezier. Ze zijn als het geheime ingrediënt voor onze groei, waarbij we elkaar inspireren en ondersteunen. Kernwaarden maken ons bedrijf niet alleen geweldig, maar ook superleuk en klaar voor alle gave avonturen die voor ons liggen.

Enthousiast

Wij zijn er om mensen in staat te stellen elke dag productiever te zijn en zich te richten op de dingen die er toe doen. Met energie en passie gaan we elke dag aan de slag om het beste en meest innovatieve product voor ondernemers te leveren. We zetten een stap verder om IT en ons platform te benutten, zodat we een complex en verspreid landschap van systemen kunnen verbinden tot een veilige en gebruiksvriendelijke oplossing voor onze klanten. We stappen in de schoenen van onze klanten om hun situatie en ervaring te begrijpen bij het gebruik van onze app en diensten. We zijn ambitieus, nieuwsgierig en bewandelen nieuwe wegen om de beste oplossingen te vinden en onze platform en diensten voortdurend te verbeteren.

Samen sterk als team

Wij geloven in de kracht van het team. Het samenbrengen van verschillende perspectieven en ideeën leidt tot de beste resultaten. Een sterk team plaatst mensen in hun kracht en geeft iedereen de mogelijkheid om op zijn best te zijn. Wij zorgen voor een omgeving die leuk, accepterend en vriendelijk is. We staan open voor anderen en zijn nieuwsgierig naar hun ideeën en meningen. We gaan net dat stapje verder om het teamresultaat te behalen en successen samen te creëren en te vieren.

Groei

We groeien als bedrijf, als team en als individu, zowel persoonlijk als professioneel. We geloven dat iedereen onbenut potentieel heeft dat tot bloei kan komen door voortdurende reflectie en leren. We creëren een omgeving waarin mensen zich veilig voelen om te falen, hun fouten erkennen en een groeimentaliteit hebben om ervan te leren. We stimuleren het geven en ontvangen van feedback, zodat iedereen in de organisatie kan blijven groeien. We zeggen dat ‘mensen misschien falen, maar we moeten groeien’.